Nieuwsbrief

Angerlo Vooruit


nummer 114

17-11-2018 
Wat een prestatie is er al geleverd! Onze vrijwilligers hebben samen met de werklieden van Hoornstra Bouw hard gewerkt aan de nieuwe kleedkamers. Zelfs in de zomervakantie, toen de mussen van het dak vielen werd er gewerkt. Dankzij hun doorzettingsvermogen zijn we al een heel eind.

 

Oponthoud…

Nu het metselwerk is gedaan, lijkt het alsof de bouw is stilgevallen. Dat heeft te maken met de keuze voor een installateur, waar onder het mom van ‘beter goed dan snel’ meer tijd in is gaan zitten dan vooraf verwacht. Het is een wat  technisch verhaal, dat we graag willen uitleggen... 

In opdracht van de leden heeft de Stuurgroep Nieuwbouw onderzocht op welke manier we het nieuwe kleedkamercomplex kunnen verduurzamen. Denk aan bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen, of het installeren van een duurzame warmtebron. Dit vergt extra investeringen, die niet meegenomen zijn in het budget voor de nieuwbouw Om dit soort duurzame maatregelen toch te kunnen betalen is een externe sponsor gezocht om toch te kunnen verduurzamen. Dit zal dan in een zogenoemde ESCo-constructie geschieden.

ESCo staat voor ‘Energy Service Company’ en is in de basis een bedrijf dat het energiebeheer van een gebouw voor langere periode overneemt, investeert in energiebesparende maatregelen en het onderhoud voor zijn rekening neemt.

Nu wil het feit dat de richtlijnen wijzigen wat betreft de aanpassingen die binnen een ESCo mogen en kunnen. Daardoor is de stuurgroep al langere tijd bezig om met een installateur de juiste componenten ingepast te krijgen.

Dit alles zorgt er uiteindelijk voor dat de bouw lichte vertraging oploopt. Het lijkt dus alsof er nu even niets gebeurt. Maar niets is minder waar, want achter de schermen wordt keihard gewerkt aan een snelle afronding van dit ESCo-verhaal, zodat we een installateur kunnen contracteren.

 

Globale planning

Dat leidt tot een globale planning voor de komende maanden.

  • In week 2-3 is het dak gereed
  • De puien zijn eind januari klaar
  • Het installatiewerk begint begin februari
  • De verharding rondom het kleedgebouw wordt begin maart gerealiseerd
  • De afbouw van het kleedgebouw start eveneens begint maart.

 

De stuurgroep wil benadrukken dat de werkzaamheden tot op heden met veel enthousiasme zijn gedaan. Het resultaat is er naar! We kunnen trots zijn op al het werk dat al is verzet door onze geweldige vrijwilligers en hebben alle vertrouwen in een snelle afronding van de rest van de bouw.

 


 

Money, money, money

Ook de commissie die zich bezig houdt met geldwinning en fondsenwerving heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd. Dee zomer hebben we ons goed verdiept in fondsen die wellicht iets kunnen betekenen voor onze nieuwbouw. Afgelopen periode zijn bij verschillende fondsen aanvragen gedaan. Zoals gemeld hebben we eerder dit jaar een mooie bijdrage gehad van de Gestichten van Weldadigheid. Onlangs heeft de stuurgroep het bericht gekregen van nóg een niet nader bekend te maken fonds dat een bijdrage toekent aan Angerlo Vooruit. Op dit moment loopt nog één aanvraag ter beoordeling bij het Rabofonds. Als we daar uitsluitsel over hebben, is het fondsentraject verder afgesloten.
Overigens zijn er ook bedrijven die met ons meedenken en ons niet in geld maar in goederen sponsoren. Daar zijn wij erg dankbaar voor! Samen sterk!

 

 

Veiling

Ondertussen wordt door de commissie geldwinning hard nagedacht over nieuwe sponsoracties om geld binnen te houden voor de nieuwbouw van de kleedkamers en de verbouwing van de kantine. Op dit moment worden de mogelijkheden voor het houden van een veiling onderzocht. Het is de bedoeling dat deze oktober volgend jaar wordt gehouden. Hiervoor wordt een kartrekker gezocht. We beschikken over verschillende draaiboeken van andere verenigingen die een dergelijke actie hebben gehouden. Voel je je geroepen om dit project op te pakken? Ben of ken jij een veilingmeester die dit geheel in goede banen kan leiden? Of heb je een vlotte babbel en praat je zo’n veiling makkelijk aan elkaar?  Meld je dan bij Dirk-Willem Tiecken.

 

Tot slot…

… kunnen we nog melden dat we inmiddels met Hoornstra B.V. bezig zijn met een offerte-traject voor de verbouwing van de kantine. Dus achter de schermen zitten we zeker niet stil! Maar daarover later meer.

 

 

 
transparent