Nieuwsbrief

Angerlo Vooruit


nummer 112

7-3-2018 .

 

 

 

 

We gaan beginnen!

 

De leden van Angerlo Vooruit hebben tijdens de ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering op 18 januari jongstleden groen licht gegeven voor de start van de nieuwbouw. Geweldig! Dat betekent volle kracht vooruit!

 

Aannemer Hoornstra B.V. gaat het nieuwe kleedkamercomplex bouwen. De overeenkomst met Hoornstra is inmiddels getekend.

Installateur Gotink is gekozen voor het installatiewerk.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al verricht. Er is grondonderzoek gedaan en de eerste piketpalen zijn geslagen. Ook is het doel tien meter verplaatst om aan- en afvoer van de bouw straks mogelijk te maken. Samen sterk!

 

Hoe verder?

Het is de bedoeling dat op zaterdag 24 maart door vrijwilligers wordt begonnen met het afgraven van de bouwplaats. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar een depot. Aan- en afvoer van de vrijgekomen grond geschiedt via de achterkant van het complex aan de Didamseweg. Vrachtwagens met zand zullen rechtsaf slaan de Didamseweg op en rijden richting de Rivierweg, lege vrachtwagens rijden via de Dorpsstraat weer terug. Dat betekent op deze dag van 7.00 tot +/- 14.30 uur extra (zwaar) verkeer door het dorp. Om alles in goede en veilige banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet bij het voetbalveld. De straat wordt naderhand schoongemaakt, omdat vanaf de Didamseweg een puinbaan wordt aangelegd naar de bouwplaats, zal er nagenoeg geen modder op de weg terechtkomen. Die puinbaan wordt aangelegd in de week van 12 maart. Aan- en afvoer van (bouw)materialen en/of puin zal geschieden aan de achterkant van het complex aan de Didamseweg.

Op het bouwterrein is veel aandacht voor veiligheid, er worden bouwhekken om de bouwput geplaatst en er wordt een veilige routing voor mensen die niets met de bouw te maken hebben uitgezet.

Hoornstra begint in de week van 16 april met de bouw. Het afgraven wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers en de loonbedrijven Derksen, Kriesels en Roest.

 


Inzamelacties: de stand tot nu toe

De meter tikt maar door. We zijn nu precies een jaar verder en hebben met diverse inzamelacties ruim 44.000 euro ingezameld! Het leeuwendeel is opgebracht door middel van de Super Verloting. Het overige bedrag is met diverse andere acties opgehaald, zie ook de barometer op onze website. Dank aan vrijwilligers en donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!

 

Super Verloting

De Super Verloting is een groot succes gebleken: de loterij heeft met 536 verkochte loten liefst 36.500 euro opgeleverd voor de nieuwbouw!

 

 

Gelukkige winnaar van de fraai bestickerde Peugeot 108, aangeboden door Garage Schel, is Hans van de Spoel. De hoofdprijs werd, tezamen met vele andere prijzen en onder toeziend oog van notaris Te Lindert, verloot tijdens de grote afsluitende feestavond op 24 februari.

 

De winnende lotnummers van alle vijf trekkingen zijn te vinden op www.angerlovooruit.nl. Winnaars die niet tijdens de trekkingsavond(en) aanwezig waren kunnen contact opnemen met sponsoring@angerlovooruit.nl voor het ophalen van de gewonnen prijzen.

 

Dank aan de vrijwilligers van de loterijcommissie, die heel wat uren in deze actie hebben gestoken. Het resultaat is er naar: wat zij hebben gepresteerd is werkelijk ongekend!  Hartelijk dank!

 

 

Overige bijdragen

 

Het benefiet ‘Tribute to the music of the 60’s, 70’s & 80’s’ dat zaterdag 6 januari bij Café D’n Uutkiek werd gehouden ten behoeve van de nieuwbouw heeft 500 euro opgeleverd!

Maikel bedankt voor dit gebaar!

 

Eveneens grote dank aan de Club van 100 die tijdens de nieuwjaarsreceptie van Angerlo Vooruit een bijdrage van 750 euro heeft gedaan voor de eerste paal! Geweldig!

 

 

 

 

 

Tot slot dank aan Retail Bouw Nederland, gastheer van de onlangs  gehouden sponsoravond. De nieuwbouwcommissie werd tijdens die avond verrast met een cheque van 1.000 euro, bestemd voor de nieuwbouw. Prachtig gebaar, heel erg bedankt.

 

 

 

 

 


 

 

 

Helpende handen gevraagd!

Tot slot een oproep aan leden, supporters, vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze vereniging. Wie zou er vanaf het moment dat de eerste schop de grond in gaat kunnen helpen bij allerhande werkzaamheden tijdens de nieuwbouw?

Daarbij denken we aan bijvoorbeeld het helpen bij het sjouwen van stenen, helpen met isoleren, het schoonhouden van de bouwplaats, of andere voorkomende werkzaamheden.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de werkzaamheden die we als vereniging zelf willen invullen veilig en goed voorbereid zijn en uiteindelijk bijdragen aan een prachtig resultaat.

Wat kun je verwachten als je je opgeeft? Wie zich via onderstaande antwoordstrook opgeeft als vrijwilliger wordt op een lijst geplaatst. De vrijwilligers worden vervolgens ingedeeld voor enkele vrijwilligerstaken.

Wat de werkzaamheden zullen zijn worden ruim van te voren gecommuniceerd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Als groep opgeven mag natuurlijk ook, vele handen maken uiteindelijk licht werk. 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op de bouwplaats!   

 

 

 

.

 

A N T W O O R D S T R O O K

 

Ik,     …………………………..……...............    lid/supporter van Angerlo Vooruit (haal door wat niet van toepassing is) wil graag de vereniging ondersteunen door te helpen met de nieuwbouw.

De werkzaamheden waarbij ik wil/kan helpen zijn:

  • Stenen sjouwen
  • Helpen met isoleren
  • Een wekelijkse opschoon beurt van de bouwplaats
  • Andere invulling naar behoefte van de bouw

Aantal keren dat ik wil/kan helpen is      ……….    X      ……….. uur (Graag de activiteit aanvinken waarbij wij op uw inzet mogen rekenen)

Ik ben te bereiken op telefoonnummer …………………………… en e-mail ……..…………………………………..

 

De antwoordstrook kan worden ingeleverd in de kantine of bij een van de leden van de commissie nieuwbouw. Opgave van beschikbaarheid kan ook via e-mail, via nieuwbouw@angerlovooruit.nl.

 
transparent